Internet Explorer üzerinden SAP Portal erisimi (“Sorry, your browser is not supported by Web Dynpro!”)

IE ile SAP Portal erişimi kurulmak istedindiğinde “Sorry, your browser is not supported by Web Dynpro!” mesajı çıkabilir.
IE’de Uyumluluk Görünümü’nü değiştirerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.
(Internet Explorer programının yeni versiyonlarında menüyü açmak için “Alt” tuşuna bir kere basmak gerekiyor.)

  • IE penceresinde Araçlar -> Uyumluluk Görünümü Ayarları menüsünden ilgili pencere açılır.
  • “Tüm Web sitelerini Uyumluluk Görünümü’nde göster” satırındaki kutu işaretlenir. Veya, SAP Portal ile ilgili Web adresi “Şu Web adresini ekle” kutusuna yazılıp “Ekle” düğmesine basılarak eklenir.
  • Pencere kapatılır.
  • Açık olan bütün IE pencereleri kapatılarak IE yeniden başlatılır.

 

Change the compatibility view settings in IE browser.
(Press once “Alt” key to open menu at new versions of Internet Explorer.)

  • In the browser, Go to menu Tools -> Compatibility View Settings.
  • Select the checkbox “Display all websites in Compatibility View” and click on the ‘Close’ button.
  • Close all browser sessions and then open a new browser window.

The WebDynpro runtime should now be able to allow the usage of Microsoft IE browser.

Author: